Pył: małe cząsteczki, duży problem…

Czy zauważyłeś, jak szybko gromadzi się pył w Twoim magazynie? Uwaga: ta cienka warstwa pyłu jest oznaką dużo większego problemu, którego przyczyną jest Twój wózek widłowy.

Pył sprawia, że praca staje się nieprzyjemna, ale jest również szkodliwy dla przechowywanych towarów, szczególnie w branżach, w których ważna jest higiena, np. w przemyśle spożywczym. W innych branżach, choćby w przemyśle papierniczym, pył powstaje w procesie produkcji.

Pył, który pokrywa półki, produkty i odzież, nie dostał się do Twoich płuc, jest więc tylko częścią problemu.

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Pył jest przyczyną dyskomfortu i szkód, może też wywoływać poważne problemy zdrowotne u pracowników,. m.in. astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i inne, znacznie poważniejsze choroby.

W większości krajów obowiązują maksymalne dopuszczalne stężenia pyłu w powietrzu, które mają służyć ochronie pracowników. W Wielkiej Brytanii maksymalna ilość pyłu w pomieszczeniu o powierzchni 1 m2 odpowiada wielkością monecie pięciopensowej. W niektórych branżach, związanych m.in. z obróbką drewna i produkcją materiałów budowlanych, zagrożenie jest szczególnie poważne.

Niestety większość cząsteczek jest o wiele za mała, by można je było zobaczyć gołym okiem. Dlatego trudno określić, ile pyłu unosi się w danym momencie w powietrzu.

Silniki wózków widłowych: efekt cyklonu

Efekt cyklonu

Co to ma wspólnego z wózkami widłowymi?

Ogólnie rzecz ujmując, silniki wózków widłowych nie wytwarzają pyłu – silniki na gaz z trójfunkcyjnymi katalizatorami nie wytwarzają nawet sadzy. Problemem jest sposób, w jaki wózki widłowe rozprowadzają pył.

Szybko poruszające się części silnika wywołują efekt cyklonu, który wykorzystano w konstrukcji odkurzaczy, a dzięki któremu odkurzacz zasysa pył i kurz z podłogi. Jednak w przeciwieństwie do odkurzaczy, w przypadku wózków widłowych cząsteczki nie są magazynowane, ale rozpraszane w powietrzu.

Każde użycie wózka bezpośrednio zwiększa stężenie pyłu w powietrzu, co ujemnie wpływa na stan przechowywanego towaru, a także zdrowie pracowników.

Rozwiązanie jest proste

Eksperci, łącznie z brytyjskim Urzędem ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy, potwierdzą, że najlepszym sposobem walki z pyłem jest utrzymywanie odpowiedniej czystości oraz unikanie czynności, które wzbijają osadzony pył.

Osłona silnika

W przypadku wózków widłowych można zastosować specjalną osłonę silnika z przymocowanymi wnękami na tylne koła. Instalacja fizycznej bariery pod wózkiem zapobiega zassaniu pyłu i kurzu do silnika i ich rozpylaniu do otoczenia, zwłaszcza jeżeli dodatkowo przymocowano do niej wnęki na koła. Taką ochronę może zastosować w większości wózków, a w niektórych – jak Mitsubishi GRENDIA – ochrona tego typu znajduje nawet w standardowym wyposażeniu.

Jest to bardzo proste rozwiązanie małego, ale istotnego problemu.

Pył w miejscu pracy: fakty…

Pył składa się głównie z komórek skóry, włosów, włókien tekstylnych, pyłków roślin i gleby. W niektórych zakładach pracy w pyle można wykryć też cząstki papieru, drewna lub materiałów budowlanych.

Pył jest drobny. Cząsteczki pyłu są zazwyczaj mniejsze niż 10 mikronów, czyli o wiele za małe, by można je było zobaczyć gołym okiem. Z tego względu bardzo trudno określić ilość pyłu unoszącego się w powietrzu.

Pył może być niebezpieczny. Ze względu na to, że cząsteczki pyłu są tak małe, osadzają się w płucach i mogą wywoływać choroby układu oddechowego.

Swędzenie oczu lub nosa może być oznaką tego, że pył wywołuje reakcję alergiczną, która grozi rozwojem astmy.

Wózki widłowe powinny być wyposażone w osłony silnika, co zapobiega wciąganiu pyłu z podłogi i rozpraszaniu pyłu w otoczeniu.

Konkretne działania
·Przeprowadź ocenę zagrożeń

·Zabezpiecz wjazd matami przejazdowymi ProfilGate®

·Porozmawiaj o ochronie przeciwpyłowej z lokalnym dystrybutorem wózków widłowych

http://www.warehouse-monitor.pl/index.php/rynek/bezpieczenstwo/1796-py-w-magazynie-mae-czsteczki-duy-problem-

Czyszczenie maszyn