Seminarium Financial Workplace wywiad z Prezesem Marcinem Pawlakiem