CeMAT Hannover 2014

W dniach 19-23 maja firma HEUTE prezentowała najnowsze, innowacyjne produkty i przełomowe rozwiązania branżowe. Do nich należy miedzy innymi systemy mat przejazdowych ProfilGate. Maty przejazdowe specjalnie skonstruowane na potrzeby przemysłu zabezpieczają powierzchnie magazynowo – produkcyjna przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. Ogromny światowy sukces opatentowanych mat przejazdowych ProfilGate pokazuje skale problemu przenoszenia zanieczyszczeń na produkcje na kołach wózków widłowych.

Wystawa Heute na MTP